Over SKB

Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB), opgericht in 2005, is een initiatief van NLingenieurs (Nederlandse branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus) en de NVBV (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging).

Met de oprichting van SKB willen NLingenieurs en NVBV de overdracht van actuele en toepasbare kennis bevorderen op het gebied van bouwfysica, regelgeving en milieu. Het bestuur van SKB heeft zich tot taak gesteld opleidingen aan te bieden die zowel een meerwaarde opleveren voor de branche als geheel en voor de arbeidsmarktpositie van de bouwfysicus in het bijzonder.

De opleidingen van SKB zijn derhalve gericht op onderwerpen waarmee bouw- en installatietechnische ingenieurs, architecten en de gemeentelijk bouwtoezichthouders in hun beroepspraktijk te maken hebben. De onderwerpen bieden een theoretische onderbouwing van praktijkgericht problemen die de bouwfysicus dient op te lossen.

De docenten van SKB zijn veelal werkzaam bij dezelfde ingenieurs- en adviesbureaus als die van de studenten aan de opleidingen. De opleidingen worden verzorgd op hboniveau en hoger.

Het bestuur van SKB wordt gevormd door:

  • ing. A. van de Aa, ABT BV, voorzitter;
  • ir. J.A. Eijsackers, adjunct-directeur en mede-eigenaar Peutz, secretaris;
  • ing. F.P.H. Jakobs, directeur DGMR, penningmeester;
  • ing. H. Koekoek, Nieman Raadgevende Ingenieurs, bestuurslid public relations
  • ir. H. Versteeg, LBP |sight, bestuurslid kwaliteitszorg